بعد از تجزیه و تحلیل و ساخت رسانه، همه چیز برای ورود به فضای مجازی و آنلاین آماده ست.

اکنون زمان معرفی و ترویج در فضای مجازی و آنلاین می باشد. به کمک انواع روش های تبلیغات در فضای آنلاین برند و رسانه ساخته شده به مخاطبان معرفی می شوند. روش هایی از قبیل:

بازاریابی محتوا Content Marketing

بازاریابی موتورهای جستجو SEO & SEM

بازاریابی ویدئو یا ویدئو مارکتینگ

بازاریابی در شبکه های اجتماعی

ایمیل مارکتینگ

SMS مارکتینگ 

و روش های دیگر