با پکیج حرفه ای فروشگاه ساز 3تیک، علاوه بر همه امکانات فروشگاه ساز پایه درگاه پرداخت مستقیم و مدیریت روش های ارسال حرفه ای داشته باشید.